2016-2107 Academic Year Registration

Senior One - 8 students (Since September,2016) :

Rocka Zhou; Kelly Zheng; Rebecca Hou; Jack Huang;

Nico Huang; Cally Chen; Stayer Wei; Claudia Wang


Senior Two - 15 students (Since September 2015):

Philip Bai; Jacky Long; Ashley Chen; Wiang Gao; Simon Wang; 

Missy Hu; John Jiang; Wendy Li; Micheal Huang; Danny Su; 

Jacky Zhi; Zoey Yan; Eric Xu; Jayden Zhou; Alex Feng


Senior Three - 9 stduents (Since September2014): 

James Cheng; Andrea Wei; Michael Li; Cindy Chen;

Jerry Chen; Peter Cui; Jasper Wen; Nicole Feng;

Frank Feng

 

 
Address: No.17, Peizhen Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong, China, 510380
Tel: 86-20-81698871
Email: gztruelights@163.com